STAVÍME
  INTERIÉRY
  RESTAUROVÁNÍ
  MATÉRIALY
 

Rekonstrukce bytů a vestibulu - Praha 7

Investor: soukromá osoba
Projektant: Pentas s.r.o.
Zahájení: 9/2007
Dokončení: 03/2008
 

 Předáno

Přestavba fary na sídlo společnosti

Investor: BPBP
Zhotovitel: Pentas, s.r.o.
Zahájení: 06/2010
Dokončení: 10/2010

 

 

Oprava fasády činžovního domu z 19. století

Investor : MČ Praha 5
Zhotovitel : Pentas s.r.o. pro Trigema a.s.
Zahájení : 03/2010
Dokončení : 07/2010

   

 

 

Týnská - oprava dvorní fasády

Investor: Soukromá osoba
Zhotovitel: Pentas s.r.o.
Zahájení: 04/2010
Dokončení: 07/2010

 

 

 

 

 

Ivalidovna - oprava severní fasády

Investor: Ministerstvo obrany ČR
Zhotovitel: Pentas s.r.o. (Gema Art)
Zahájení: 11/2009
Dokončení: 12/2009

 

Předáno

 

Sala Terrena - Na Popelce, Praha 5

Statické zajištění
Investor: Městská část Praha 5
Restaurátorská gesce a generální dodavatel: Gema Art a.s.
Zahájení: 10/2007
Dokončení 1. etapa: 10/2008
                  2. etapa: 12/2008
                  3. etaba: 9/2010

Předáno

  

Přemístění a rekonstrukce poutní kaple

Investor: Městská část Praha 17
Projektant: Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
                     Pentas s.r.o.
Zhotovitel: Pentas s.r.o.
Zahájení: 08/2009
Dokončení: 11/2009

 
 Kaplička    
 
 
 

 

Létající kaplička Zachráněná kaplička

  Předáno

 

Opravy Paláce Špork

Investor: Univerzita Karlova
Zhotovitel: Pentas, s.r.o.
Zahájení: 08/2010
Dokončení: 09/2010

 

Opravy fasád Pětidomí

Investor: Soukromá osoba
Zhotovitel: Pentas, s.r.o.
Zahájení: 08/2010
Dokončení: 09/2010

Rekonstrukce bývalé mlékárny na informační a komunitní centrum

    

 

Záchrana a konzervace domu v osadě Buďánka