STAVÍME
  INTERIÉRY
  RESTAUROVÁNÍ
  MATÉRIALY
 

Rekonstrukce učeben a kanceláří

Investor: FF UK v Praze
Zahájení: 07/2013
Ukončení: 09/2013

 

 Předáno

Vstupní rampa k mateřské škole

Investor: MČ Praha 17
Zahájení: 07/2013
Ukončení: 09/2013

 

 

 Předáno

Rekonstrukce restaurace Lochkov včetně úprav na bytový dům

Investor: Titanit s.r.o.
Projektant: Atelier PH5
Zhotovitel: Pentas s.r.o.
Zahájení: 01/2012
Dokončení: 06/2013

 

 
   
   

 Předáno

 

Rekonstrukce restaurace Brasileiro

Investor: Brasil Food s.r.o.
Projekt: Atelier PH5
Dodavatel stavební části: Pentas s.r.o.
Zahájení: 07.2011
Ukončení: 08.2011

 Předáno

Rekonstrukce restaurace Praha 1

Investor: Select Food s.r.o.
Projektant: arch.Sandra Špačková, arch.Šimon Brnada
Zhotovitel stavební části: Pentas s.r.o.
Zahájení: 01.2011
Dokončení: 02.2011

 

 Předáno

Oprava restaurace Praha 1 – rekonstrukce hygienického zázemí

 

Investor : Entrecote s.r.o.
Projektant : Atelier PH6
Zhotovitel : Pentas s.r.o.

 

 

 

 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta - úpravy interiérů

Investor: Univerzita Karlova
Zhotovitel: Pentas, s.r.o.
Zahájení: 10/2010
Dokončení: 12/2010

Restaurování bočního vstupu objektu
 

 

Program podpory rodičů akademiků

 

 

Polyfunkční dům U Hájků

UH1 Rekonstrukce funkcionalistického domu

Investor: Hájek a.s.
Projektant: Ing. arch. Ota Chochola
Zahájení: 09/2008
Dokončení: 2010

 

 

 

 

 

UH2 Dostavba - fasády

Investor: Hájek a.s.
Projektant: Ing. arch. Josef Pleskot
Zahájení: 03/2008
Dokončení: 10/2008

 Předáno

 

Ordinace praktického lékaře

Rekonstrukce nebytových prostor

Zahájení: 02/2017
Dokončení: 03/2017

 

Depilační studio

Rekonstrukce nebytových prostor

Zahájení: 03/2017
Dokončení: 04/2017