STAVÍME
  INTERIÉRY
  RESTAUROVÁNÍ
  MATÉRIALY
 

Kolumbárium - Horní Počaply

Investor: Obec Horní Počaply, okres Mělník
Projektant: Prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, csc.
Zahájení: 10/2007
Dokončení: 6/2008

Více informací
Architekt 12/2008,
strana 70 - 75

Architekt

 

 

   

 Předáno

Přemístění a rekonstrukce poutní kaple

Investor: Městská část Praha 17
Projektant: Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
                     Pentas s.r.o.
Zhotovitel: Pentas s.r.o.
Zahájení: 08/2009
Dokončení: 11/2009

 
 Kaplička    
 
 
 

 

Létající kaplička Zachráněná kaplička

  Předáno

 

Rekonstrukce bývalé mlékárny na informační a komunitní centrum

    

 

Oprava Božích muk

Panny Marie Immaculaty v Tuchoměřicích

Zahájení: 06/2020
Dokončení: 07/2020